Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των βασικών πληροφοριακών συστημάτων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Κωδικός Αναφοράς 5863, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 100266

Κωδ. αναφοράς: 5863

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/11/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 27/10/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/10/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!