Υπηρεσίες Λειτουργικής Υποστήριξης του Γεωπληροφοριακού συστήματος ΓΕΩΠΥΛΗ – Κωδικός Αναφοράς 5756, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 100122

Κωδ. αναφοράς: 5756

Προθεσμία Υποβολής έως: 27/10/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 21/10/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/10/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!