Υπηρεσίες Ασφάλισης των οχημάτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εισπράξεων των Σταθμών Διοδίων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Κωδικός Αναφοράς 5883, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 100476

Κωδ. αναφοράς: 5883

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/10/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/10/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/10/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!