ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού, μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών Η/Υ και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ εκτυπωτών), διάρκειας ενός έτους για την εταιρία “ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ” Κωδ. Αναφοράς 5495

Κωδ. αναφοράς: 5495

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/06/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/05/2016Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!