«Προμήθεια υπηρεσιών για την υλοποίηση ετήσιων μετρήσεων και αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη “ποιότητα των υδάτων” στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5322»

Κωδ. αναφοράς: 5322

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/03/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 11/03/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/02/2014Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!