ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Εγνατία Οδός Α.Ε. ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5551

Κωδ. αναφοράς: 5551

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/06/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/05/2017Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!