Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του ανατολικού τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Κωδ. αναφοράς: 5008

Προθεσμία Υποβολής έως: 13/07/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 05/07/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/06/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!