Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού και αφύγρανσης στα κεντρικά γραφεία και των τριών (3) κλιματιστικών μονάδων του Data Center της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – Κωδικός Αναφοράς 5861, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 100830

Κωδ. αναφοράς: 5861

Προθεσμία Υποβολής έως: 09/11/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 03/11/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/10/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!