Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας μέχρι Κορομηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε επιλεγμένες θέσεις του τμήματος Παναγιά – Κλειδί της Εγνατίας Οδού (2011-2015)

Κωδ. αναφοράς: 5101

Προθεσμία Υποβολής έως: 25/10/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 19/10/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/09/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!