Εκπόνηση των οριστικών μελετών εννέα (9) τεχνικών στο 1ο υποτμήμα “Αρδάνιο – Λύρα” από Χ.Θ. 3+750 έως Χ.Θ. 17+650 περίπου, στο νότιο τμήμα του Κάθετου άξονα 80 “Αρδάνιο-Ορμένιο”- Κωδικός αναφοράς 4172

Κωδ. αναφοράς: 4172

Προθεσμία Υποβολής έως: 09/04/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 01/04/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/03/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!