Εκπόνηση των οριστικών μελετών δέκα (10) τεχνικών στο 2o υποτμήμα “Λύρα – Κορνοφωλιά – Μάνδρα” από χ.θ. 17+650 έως χ.θ. 42+500 περίπου, στο νότιο τμήμα του Κάθετου άξονα 80 “Αρδάνιο-Ορμένιο”- Κωδικός Αναφοράς 4173

Κωδ. αναφοράς: 4173

Προθεσμία Υποβολής έως: 09/04/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 01/04/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/03/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!