Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος “Μεσορράχη- Καβάλα” του Κάθετου άξονα 61 “Σέρρες- Καβάλα”- Κωδ. Αναφοράς 4144

Κωδ. αναφοράς: 4144_Advert

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/03/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 09/03/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/02/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!