Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης – μελέτης και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο γ’ υποτμήμα “Κρηνίδες – ‘Aγιος Σύλλας” του τμήματος 61.5 “Δράμα – Καβάλα” του Κάθετου ‘Aξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα”- Κωδικός Αναφοράς 5256

Κωδ. αναφοράς: 5256

Προθεσμία Υποβολής έως: 06/09/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 29/08/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/07/2013Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!