«Εγνατία Οδός: Τμήμα Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) – Α/Κ Λαγκαδά – Κατασκευή και αντικατάσταση επιφανειακής αντιολισθηρής στρώσης και στους δύο κλάδους (8.3- 9.1)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 88364

Κωδ. αναφοράς: 5847

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/04/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 22/04/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!