Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Χωροτάκτη για την συνθετική επεξεργασία και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων»

12/1/2012

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων & Χρηματοδοτήσεων προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Χωροτάκτη για την συνθετική επεξεργασία και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων» (κωδ. αναφοράς 5140), προϋπολογισμού 124.200 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία..

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00. Τη σχετική Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ.

Πληροφορίες / διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 2310-470447 (κα Μ. Θάνου) και 2310-470362 (κος Β. Φούρκας).Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!