Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Καβάλας στο τμήμα 13.5 και Καρβάλης στο τμήμα 14.1 της Εγνατίας Οδού

Κωδ. αναφοράς: 4522

Προθεσμία Υποβολής έως: 10/09/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 31/08/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/07/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!