Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το έργο “Συνεργασία για Βιώσιμες Μεταφορές” (cooperaTion foR sUStainable Transport) – Κωδικός Αναφοράς 5661 Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 73243

Κωδ. αναφοράς: 5661

Προθεσμία Υποβολής έως: 14/05/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 06/05/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2019Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!