«Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων (GIS) του Παρατηρητηρίου – Κωδικός Αναφοράς 5623» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 64148

Κωδ. αναφοράς: 5623

Προθεσμία Υποβολής έως: 16/10/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 08/10/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/09/2018Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!