«Υπηρεσίες συμβούλου για (α) την εκπόνηση προμελέτης οδοποιίας, (β) την εκπόνηση προμελέτης υδραυλικών οδού με τα απαιτούμενα υδραυλικά στοιχεία τεκμηρίωσης του ανοίγματος της νέας διασυνοριακής γέφυρας Κήπων – Υψάλων (τμήμα R15.02) και (γ) υποστήριξη στη συγκρότηση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης – Κωδ. αναφοράς 5658»

Κωδ. αναφοράς: 5658

Προθεσμία Υποβολής έως: 29/10/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 23/10/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/10/2018Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!