Υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων και κτιρίων της Εγνατία Οδός ΑΕ α) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, β) στο Κλιμάκιο Δερβενίου, γ) στο κλιμάκιο Κομοτηνής & Αλεξανδρούπολης και δ) στο Κλιμάκιο Γρεβενών– Κωδικός Αναφοράς 5855, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 100613

Κωδ. αναφοράς: 5855

Προθεσμία Υποβολής έως: 29/10/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 21/10/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/10/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!