Υλοποίηση κεντρικού σημείου πρόσβασης δεδομένων της Εγνατίας οδού και προμήθεια υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικών διαχείρισης κυκλοφορίας των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) της Εγνατίας οδού για τη μεταφορά δεδομένων & πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία» – Κωδικός Αναφοράς 5717 Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 71615

Κωδ. αναφοράς: 5717

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/05/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 08/05/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2019Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!