«Συμφωνία – πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών υδραυλικού αντικειμένου – Κωδ. Αναφοράς 5904»

Κωδ. αναφοράς: 5904

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/01/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 05/01/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/12/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!