«Συμφωνία πλαίσιο για τις υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα Φορολογικής Διαχείρισης, Λογιστικής, Προϋπολογισμού, Ταμειακού Προγραμματισμού (cash flow), Ταμειακής διαχείρισης, Χρηματοοικονομικών Συμβουλών και Δημοσιονομικών αναφορών της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εγνατία Οδός ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5835», A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 96954

Κωδ. αναφοράς: 5835

Προθεσμία Υποβολής έως: 19/10/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 09/10/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/09/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!