Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Προετοιμασία Φακέλων των Έργων αστικών υποδομών και άλλων ειδικών έργων για θέματα μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, στατικών, γεωτεχνικών και αρχιτεκτονικών μελετών” – Κωδ. Αναφοράς 5371

Κωδ. αναφοράς: 5371

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/10/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 22/10/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/09/2014Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!