Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Εκπόνηση μελετών και ελέγχου οριστικών μελετών τεχνικών έργων οδών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός ΑΕ” (Κύριου ‘Aξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών) – Κωδικός Αναφοράς 5458

Κωδ. αναφοράς: 5458

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/07/2015

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 22/07/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/06/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!