Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου άξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών) – Κωδ. Αναφοράς 4435

Κωδ. αναφοράς: 4435

Προθεσμία Υποβολής έως: 01/09/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 24/08/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/07/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!