Συμφωνία – Πλαίσιο για την “Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας και κτηματολογίου για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου άξονα, Καθέτων Αξόνων, τοπικών συνδέσεων και λοιπών αναγκών) – Κωδ. Αναφοράς 4569”

Κωδ. αναφοράς: 4569

Προθεσμία Υποβολής έως: 10/11/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 02/11/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/09/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!