Συμφωνία – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων οδών και μελετών κτιριακών και ελέγχου οριστικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” – Κωδ. αναφοράς 5562

Κωδ. αναφοράς: 5562

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/11/2017

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 22/11/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/10/2017Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!