Συμφωνία – πλαίσιο για την εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 5570

Κωδ. αναφοράς: 5570

Προθεσμία Υποβολής έως: 05/12/2017

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 27/11/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/10/2017Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!