Συμφωνία – Πλαίσιο για την εκπόνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” – Κωδ. Αναφοράς 5583

Κωδ. αναφοράς: 5583

Προθεσμία Υποβολής έως: 07/12/2017

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 29/11/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/10/2017Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!