ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του Διαγωνισμού με Κωδικό Αναφοράς 5661

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 975α/1/20-05-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για το έργο “Συνεργασία για Βιώσιμες Μεταφορές” (cooperaTion foR sUStainable Transport) – Κωδικός Αναφοράς 5661» για την Τρίτη 28 Μαΐου 2019.Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!