ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! Ματαίωση Διαγωνισμού για το έργο “Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Βενέτικου επί της Εγνατίας Οδού (4.1.3s)” (5521)

9/6/2017

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Απόφ Ματαίωσης Διαγ_924β_01_09.06.17_ΑΔΑ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. εγκρίθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού του θέματος.Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!