“Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Ηλεκτρονικών Διοδίων (ΣΗΔ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην Εγνατία Οδό στους Κάθετους άξονες και σε άλλες οδούς αρμοδιότητας της Εγνατία Οδός Α.Ε” με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου

Κωδ. αναφοράς: 4905

Προθεσμία Υποβολής έως: 25/11/2010

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 19/11/2010

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/10/2010Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!