Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και τη σύνδεση στο internet μέσω μισθωμένων γραμμών» Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 19787 κωδικός αναφοράς 5477

Κωδ. αναφοράς: 5477

Προθεσμία Υποβολής έως: 21/01/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/12/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!