Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”– Κωδικός Αναφοράς 5505» Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 26910

Κωδ. αναφοράς: 5505

Προθεσμία Υποβολής έως: 06/09/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/08/2016Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!