Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της εταιρίας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» Κωδ. αναφοράς 5473

Κωδ. αναφοράς: 5473

Προθεσμία Υποβολής έως: 13/11/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/10/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!