Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αγοράς, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα Οχήματα της εταιρίας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” κωδ΄.Αναφοράς 5461

Κωδ. αναφοράς: 5461_03

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/06/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/05/2016Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!