Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αγοράς, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα Οχήματα της εταιρίας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» κωδ. αναφοράς 5461_02

Κωδ. αναφοράς: 5461_02

Προθεσμία Υποβολής έως: 09/12/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/10/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!