Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ “ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” ΓΙΑ 1) ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ, 2) ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4412/2016-ΦΕΚ.Α’147/08-08-2016» (Ε 01/2016)

Κωδ. αναφοράς: 2016_E01

Προθεσμία Υποβολής έως: 13/10/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/10/2016Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!