Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υπηρεσιών Φύλαξης των κεντρικών εγκαταστάσεων της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για ένα έτος» κωδ. Αναφοράς 5502

Κωδ. αναφοράς: 5502

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/08/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/07/2016Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!