ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΓΕΩΠΥΛΗ – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΩΠΥΛΗ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (ΚΩΔΙΚΌΣ ΟΠΣ “355537”). ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5465

Κωδ. αναφοράς: 5465

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/10/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/09/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!