Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών για την Ασφάλιση των αυτοκινήτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ και των εισπράξεων πέντε σταθμών διοδίων για το έτος 2012»

8/12/2011

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Παραχωρήσεων και Υποστήριξης προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια υπηρεσιών για την Ασφάλιση των αυτοκινήτων, των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ και των εισπράξεων πέντε σταθμών διοδίων για το έτος 2012», προϋπολογισμού 71.850 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 23η  Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11:00.

Τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα δείτε ΕΔΩ.

Πληροφορίες / διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 2310-470378 (κος Ι. Κίτσας)Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!