Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια υπηρεσιών ταχυμεταφορών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, 2014 – 2015»

29/1/2014

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τον τίτλο του θέματος, προϋπολογισμού 25.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014 και ώρα 11.00.

Τη σχετική Πρόσκληση θα την βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ.

Πληροφορίες για την Πρόσκληση δίδονται στο τηλ.: 2310470477, αρμόδιος υπάλληλος Ευθύμιος Ζυγούρας, Τμηματάρχης Προμηθειών, 6ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης.Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!