Προμήθεια υπηρεσιών Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Εταιρείας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001 για την περίοδο 2015-2018 της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Κωδ. αναφοράς: 5453

Προθεσμία Υποβολής έως: 19/06/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/05/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!