Προμήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020 και την Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ” – Κωδικός Αναφοράς 5445 (Αρ. Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 7195)

Κωδ. αναφοράς: 5445

Προθεσμία Υποβολής έως: 01/04/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/02/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!