Προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εργασίας των εργαζομένων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)» – Κωδικός Αναφοράς 5864, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 99333

Κωδ. αναφοράς: 5864

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/10/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 22/10/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/10/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!