Προμήθεια Υλικών και παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο – συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρανίχνευσης – κατάσβεσης CO2 και έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων της «Εγνατία Οδός Α.Ε»– Κωδικός Αναφοράς 5665

Κωδ. αναφοράς: 5665

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/10/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 17/10/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/10/2019Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!