«Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού καθαριότητας της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” – Κωδικός αναφοράς 5892

Κωδ. αναφοράς: 5892

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/02/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 27/01/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/01/2021Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!