Προμήθεια παροχής υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μετακινήσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»– Κωδικός Αναφοράς 5697

Κωδ. αναφοράς: 5697

Προθεσμία Υποβολής έως: 22/10/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/10/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/10/2019Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!