Προμήθεια και υποστήριξη λογισμικού για τα κεντρικά συστήματα και τους προσωπικούς υπολογιστές της Εγνατία Οδός ΑΕ – Κωδικός Αναφοράς 5514 Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 50457

Κωδ. αναφοράς: 5514_II

Προθεσμία Υποβολής έως: 27/12/2017

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 19/12/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/11/2017Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!